we love to update you

Certion als aannemer voor Business in Wind

Certion als aannemer voor Business in Wind

Net zoals een turbine een constructie is van vele onderdelen, is een demontagetraject een samenwerking van professionals. Onder andere met het bedrijf Business in Wind heeft Certion nauwe contacten.