Nieuws en projecten

De wereld van windenergie is voortdurend in beweging. We houden u graag op de hoogte.

Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen en lees de ervaringen van onze klanten.

Veiligheid op (een) hoog niveau, dat staat voorop!

15 januari 2020

Minimaal eens per twee jaar worden de technici van Team Certion intensief bijgeschoold en getraind om het belang van veilig werken in de windturbine te blijven benadrukken en de risico’s tot een minimum te beperken. Een zeker en veilig gevoel, voor onze medewerkers én onze relaties.

Gecertificeerde GWO-trainingen

Eind december 2019 hebben enkele monteurs van Certion nog een trainingsdag doorlopen bij Ascent Safety in Amersfoort. Dit bedrijf is een van de gespecialiseerde opleidingsbedrijven die gecertificeerd zijn door de Global Wind Organization (GWO). De GWO is door de windindustrie opgericht ter bevordering van de standaardisering en certificering van veilig-werken-trainingen.

Monteurs volgen alle onderstaande  modules:

  • Werken op hoogte - Hoe werk je veilig en hoe kun je een collega redden en evacueren?
  • EHBO - Hoe kun je eerste hulp verlenen met de middelen die je tot je beschikking hebt?
  • Brandbestrijding - Hoe bestrijd je een beginnende brand en hoe maak je een vluchtweg vrij?
  • Lasten hanteren - Hoe til je op de juiste wijze om blessures te voorkomen?
  • Offshore overleven in zee - Hoe overleef je op zee als je te water raakt?

Zelfredzaamheid is noodzaak

Technici zijn - in een turbine - op elkaar aangewezen in geval van nood; hulpdiensten kunnen en mogen niet zomaar naar boven om hulp te verlenen. Daarom is het extra belangrijk voor onze monteurs om te weten, hoe ze adequaat kunnen handelen bij een ongeval of ongewenste situatie.

Controle op werking van materieel

Naast training van onze medewerkers is veilig materieel zeker zo belangrijk. Vanzelfsprekend voeren de gebruikers - de monteur en zijn collega - voor gebruik hun dagelijkse controle uit aan de valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen die zij dragen. Een externe gecertificeerd specialist controleert jaarlijks de werking en deugdelijkheid van deze beschermingsmiddelen.

Continue evaluatie en verbetering

Daarnaast bespreken wij tijdens periodieke servicebijeenkomsten met onze technici en de manager Health Safety & Environment veiligheidskwesties en mogelijke verbeteringen. Als zich acuut een gevaarlijke situatie voordoet, informeren wij direct onze technici en waar nodig branchevereniging Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Zij informeert op haar beurt de leden die zich aangemeld hebben voor het ontvangen van de Safety Warnings & Alerts. Samen veilig uit en thuis!

Meer weten over onze manier van werken? Neem contact met ons op.

Veiligheid op (een) hoog niveau, dat staat voorop!