Nieuws en projecten

De wereld van windenergie is voortdurend in beweging. We houden u graag op de hoogte.

Laat u informeren over de laatste ontwikkelingen en lees de ervaringen van onze klanten.

Windenergie in Flevoland wordt fors opgeschaald

15 mei 2017

In de klimaatdoelstellingen van de Europese Unie is vastgesteld welke inspanningen van de lidstaten worden verwacht. Nederland heeft zich geconformeerd aan 6.000 MW opgesteld vermogen aan windenergie in 2020.

In haar ‘structuurvisie wind op land’ kiest de Nederlandse overheid voor clustering van bestaande windparken tot grootschalige windenergieprojecten. Op dit moment wordt 25% van alle windenergie in Nederland opgewekt in Flevoland. Om die reden heeft de Nederlandse overheid deze provincie aangewezen als belangrijke regio.

Minder turbines, meer vermogen

De vertaalslag van het landelijke beleid is verwoord in het ‘Regioplan Windenergie.’ Daarin hebben de provincie en gemeenten samen de locaties voor grootschalige windenergie bepaald. Een uitgangspunt daarbij is de gewenste zichtbare landschappelijke verbetering van het gebied. In de praktijk komt dit erop neer dat er meer energie opgewekt wordt met minder –maar veel grotere en modernere - windturbines. Kleinere en oudere windturbines zullen volgens het regioplan plaats moeten maken voor nieuwe. Een gevolg van het regioplan kan zijn dat veel solitaire windturbines in Flevoland uiteindelijk worden gesaneerd.

Windenergie in Flevoland wordt fors opgeschaald